.: شماره تماس کارشناسان دانشکده ها

.: مشاهده حق الزحمه پايان نامه (اساتيد)

.: فرمهاي پژوهشي و تحصيلات تكميلي

.: راهنمای مراحل اضافه نمودن اساتید جدید

دانشجویان محترم توجه فرمایند که نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور موقت برای ورود به سیستم شماره شناسنامه می باشد
شماره داخلی امور پایان نامه ها 1303
شماره داخلی امور پژوهش 2425
امروز پنج شنبه 31 مرداد 1398
راهنمای دانشجو