.: شماره تماس کارشناسان دانشکده ها

.: مشاهده حق الزحمه پايان نامه (اساتيد)

.: فرمهاي پژوهشي و تحصيلات تكميلي

.: راهنمای مراحل اضافه نمودن اساتید جدید

دانشجویان محترم توجه فرمایند که نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور موقت برای ورود به سیستم شماره شناسنامه می باشد
شماره داخلی امور پایان نامه ها 1303
شماره داخلی امور پژوهش 2425
امروز چهارشنبه 4 خرداد 1401
راهنمای دانشجو