میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
طرح جمع‌آوری اطلاعات بهنگام و پوشش داده شده برای شهرهای هوشمند براساس شبکه‌های اد هاک وسایل نقلیه قبله زاده سیده سهیلا1397/07/3015:00 5401