میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
بررسی و مقایسه آموزه های اخلاقی و اجتماعی در شعر فریدون مشیری و هوشنگ ابتهاج پیروز زهرا1396/10/2711:00 408
طراحی فضای شهری ایرانی اسلامی با تاکید بر زیبایی شناسی(مورد مطالعه: محله سرشور) صابریان نجمه1396/10/2713:00 سالن آمفی تئاتر
تاثير ويژگيهاي شخصيتي رهبر و ويژگيهاي سازماني براي موفقيت اجراي شش سيگما تابنده علی1396/10/2711:00 5401
تاثيرتعارض كار-خانواده و فرسودگي شغلي بر عملكرد حسابداران متخصص صنايع مختلف استان يزد طوری فاطمه1396/10/2712:00 5401
تحليل زيباشناسانه در طراحي نقوش پارچه با تاكيد بر نگرش خرد محور و احساسگرا (نظریه آپولون و دیونیزوس نیچه) صحراییان طاهره السادات1396/10/2710:00 سالن آمفی تئاتر
شناسایی شاخص های عملکرد استراتژی های واحد مالی در شرکت برق منطقه ای یزد و بررسی تاثیر شاخص های عملکرد بر استراتژی های مورد نظر كازرانی نژاد علیرضا1396/10/2713:00 5402
تحلیلی بر لباس به مثابه رسانه با تاکید بر نظریه ژان بودریار كلاته میمری مریم1396/10/2714:00 سالن آمفی تئاتر
طراحي خانه هنر و موسیقی یزد با رویکرد ارتقاء نقش مخاطب در معماری معاصر ایران مكی منشادی مهدیه السادات1396/10/2712:00 سالن آمفی تئاتر
بررسی و شبیه سازی فرآیند جداسازی آخال از مذاب در تاندیش ریخته گری پیوسته فولاد مهدی پور میلاد1396/10/2713:00 سالن یک
بررسي عامل باد بركاهش راندمان برج هلر و پياده سازي آن به وسيله شبكه هاي عصبي و منطق فازي مزیدی شرف ابادی علی1396/10/2712:00 سالن یک
تاثیر خشم و اضطراب بر عملکرد و رضایت شغلی حسابداران نجمی شهره1396/10/2710:00 5401
بررسی اثر برخی جایگزین های شکر بر خصوصیات بافتی،حسی و ریزساختار مسقطی رژیمی پیكری رویا1396/10/2714:00 611
بررسی و مقایسه ی وجود آفلاتوکسین در کنجد و فرآورده های کنجدی تولید شده در واحدهای سنتی و صنعتی فلاح تفت الهه1396/10/2713:00 611
بررسی مقایسه ای سیمای امامان معصوم (ع) در اشعار محتشم کاشانی و دعبل خزاعی عین ابادی رقیه1396/10/2709:00 408
شرح و تحلیل محتوایی دیوان زلال بقا خبیری ربابه1396/10/2710:00 408
طراحي لباس هاي خلاقانه با بهره گيري از كانسپتچوال آرت و بادي آرت تنها راضیه1396/10/2711:00 سالن آمفی تئاتر
طراحی بازی های اموزشی حروف هم آوا واثربخشی آن برفعالیت های یادگیری دانش آموزان دخترپایه اول ابتدایی شهریزد صادقیان زهره1396/10/2709:00 408