میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
اثربخشي آموزش شفقت در تدريس بر خودكارآمدي و رضايت شغلي معلمان پايه پنجم دبستان شهر يزد زارعزاده علیرضا1397/09/2615:00 409