میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
طراحی انواع حوله با قابلیت جذب آب بالا و خواص ویژه شورابی وجیهه1398/05/3110:00 سالن آمفی تئاتر
طراحی کلاه، روپوش، ماسک و پیش بند دندانپزشکی کودکان با استفاده از سبک پاپ ارت و به کارگیری تکنولوژی نانو لقمانی افروزسادات1398/05/3112:00 سالن آمفی تئاتر