میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
جایابی بهینه ی خازن ها در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده (DG)، با درنظر گرفتن بارهای غیر خطی رحمانی مهدی1395/10/2913:00 سالن یک
استخراج اتوماتیک شبکه راه از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی بالا با استفاده از روش فازی خدابخشی ریزی علی1395/10/2912:00 سالن یک
انتخاب محل مطلوب و اندازه Dstatcom در سیستم های توزیع توسط الگوریتم جستجوی هارمونی سلیمی محسن1395/10/2912:00 سالن یک
طراحي پارچه رومبلي راحتي با منسوج نمد با قابليت خودتميز شوندگي براي افراد خاص (مسن) حیدری مریم1395/10/2915:00 سالن آمفی تئاتر
بررسى تطبيقى نقوش قالى هاى استان اردبيل با جمهورى آذربايجان از دوره قاجار تا عصر حاضر نعیمی هیر سارا1395/10/2913:00 سالن آمفی تئاتر