كارشناسان آموزش و پژوهش دانشکده ها جهت امور پايان نامه

جهت ثبت اساتيد جديد كه در پورتال موجود نمي باشد اینجا را کلیک نمایید.

مدير تحصيلات تكميلي آقاي دكتر رامين عبقري تلفن تماس: 31872468 (035)

کارشناس پژوهشی ( دو نمره تشویقی مقالات مستخرج از پایان نامه): خانم همتی تلفن تماس: 31872288 (035)

دانشكده

رئيس دانشكده

كارشناس آموزش

كارشناس پژوهش

گروه

مديريت

حسابداري

اقتصاد

دكتر فروغ حيراني

آقاي مجید واثقی

تلفن تماس: 31872757 (035)

آقاي محمد رضا اسكندري

تلفن تماس: 31872755 (035)

حسابداري

مديريت

اقتصاد

فني و مهندسي

دکتر محمود حاجی صفری

آقاي ابوالفضل حسینی

تلفن تماس: 31872717 (035)

خانم جاویدان

تلفن تماس: 31872704 (035)

برق

كامپيوتر

عمران

مواد

مكانيك

معدن

مهندسي پزشكي

سنجش از دور

كشاورزي و

منابع طبيعي

دكتر سيدعلي ياسيني

آقای رضا معین

تلفن تماس: 31872591 (035)

آقای رضا معین

تلفن تماس: 31872591 (035)

كشاورزي

زيست شناسي

محيط زيست

علوم پايه

دكتر علي شيباني

آقاي مجيد كارگر

تلفن تماس: 31872570 (035)

آقاي مجيد كارگر

تلفن تماس: 31872580 (035)

فيزيك

شيمي

هنر و معماري

دكتر ابوالفضل داودی

آقاي سرباز

تلفن تماس: 31872524 (035)

آقاي سالار ظهوري

تلفن تماس: 31872527 (035)

مرمت

نقاشي

گرافيك

پژوهش

طراحي پارچه

شهر سازي

معماري

باستان شناسي

نساجي و پليمر

دكتر رامين عبقري

آقاي مهدي دشتي

تلفن تماس: 31872543 (035)

آقاي مهدي دشتي

تلفن تماس: 31872543 (035)

نساجي

پليمر

علوم انساني

دكتر محمد علي دهقان تفتي

آقاي جعفر گلوردی

تلفن تماس: 31872650 (035)

آقاي عباسعلي دهقاني اشكذري

تلفن تماس: 31872502 (035)

زبان انگليسي

ادبيات

علوم تربيتي و روانشناسي

تربيت بدني

ارتباطات

معارف

حقوق